Formació adreçada a entitats de persones amb discapacitat intel·lectual. “Com organitzar la comunicació per optimitzar el procés de venda”

22 maig, 2019
Elena Rovira

Les associacions de persones amb diversitat funcional ofereixen un gran ventall de serveis o productes. Són propostes comercials que tenen un valor social afegit i una important font d’ingressos per a la sostenibilitat econòmica de les entitats. Sovint, però, hi ha la dificultat de trobar els nínxols de mercat per poder-los comercialitzar.

Es planteja una formació per donar a conèixer els aspectes motor en la definició del pla estratègic de l’entitat, el pla de comunicació i el pla comercial, a fi de saber construir eines útils per organitzar-se millor internament i augmentar en promoció i venta, sense perdre l’essència de l’entitat i l’atenció als usuaris.

La formació s’il·lustrarà amb exemples que siguin propers al sector de la diversitat funcional. Es plantejaran casos pràctics i d’utilitat.

S’usaran dinàmiques de grup i tècniques participatives.

 

Durada: 12 hores

Dies: dijous de 13, 20 i 27 de juny (3 matins de quatre hores cadascun)

Lloc: Federació DINCAT C/ Joan Güell, 90 (Barcelona)

Dirigida a: Membres de junta, caps d’àrea, tècnics o responsables de comunicació d’entitats de persones amb diversitat funcional, entitats amb CET o CO o que ofereixen serveis per al mercat ordinari.

Per apuntar-s’hi, clica en aquest formulari

Formació bonificable per a socis de DINCAT! 

 

 

 

Temari “Com organitzar la comunicació per optimitzar el procés de venda”

1- L’ESTRATÈGIA DE L’ENTITAT

Introducció a la definició d’estratègia de l’entitat

Causes, conseqüències i projecció

Aspectes fonamentals del pla estratègic

Elaboració de la missió, visió i valors

Identificació dels actius estratègics

Elaboració d’objectius

Definició d’Atributs

2- L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA

L’encaix del tractament de la comunicació en les entitats del tercer sector.

  • Definim l’estratègia:

Definció de públics objectiu

Proposta de valor

Construcció del posicionament

Detecció de la competència i nínxols d’oportunitats

  • Utilitzem les eines:

Les eines de comunicació

Elements necessaris per a un pla de comunicació

En línia i el fora línia: vasos comunicants

Canals, missatges, imatges i materials comunicatius

  • Tractament per àmbits (des de les realitats de les entitats):

Comunicació corporativa

Relacions públiques i creació d’events

Comunicació interna i acompanyament de les àrees

Publicitat i promoció d’activitats

Gabinet de premsa o generadors d’opinió

Aspectes clau del màrqueting digital

Apunts sobre la figura gestora de comunicació

 

3- L’ESTRATÈGIA DE VENDES

Construcció de projectes amb causa

Objectius de vendes: per productes i per serveis

Accions de vendes per assolir els resultats

Recursos necessaris

Previsions perioficades

Taller de tècniques de vendes

Formadors:

Elena Rovira, consultora en estratègies de comunicació per a entitats

Jordi Boixadós, consultor en màrqueting i vendes