SERVEIS

(Comu)nicació corporativa

Les eines de comunicació externa són el nostre mirall. Són la nostra carta de presentació davant del nostre públic, clients o patrocinadors.

Acompanyem a definir el què, qui, com i, sobretot, per què volem comunicar. Una fórmula tan antiga com eficaç, que sembla senzilla però que requereix “enfilar” diferents elements entrellaçats entre si: objectius, continguts, públics, organització interna, recursos…

Utilitzem eines participatives i escolta activa per vertebrar l’estratègia comunicativa d’entitats i organitzacions.

Oferim:

 • Diagnosis de l’estat comunicatiu.
 • Visió estratègica de la comunicació global.
 • Orientació del contingut a transmetre.
 • Gestió i alineació de continguts, amb coherència i potenciant el caràcter de l’entitat, empresa o territori.
 • Anàlisi de posicionament.
 • Planificació d’objectius i accions.
 • Assessorament dels canals i elements comunicatius a elaborar.
 • Coordinació d’altres professionals que intervenen en el treball comunicatiu: disseny, informàtica…
 • Acompanyament de l’equip de l’organització per implicar-lo en l’elaboració de l’estratègia comunicativa.
 • Reorganització de l’equip i els recursos interns.

(Art)iculació de projectes

Mostrem l’adn de les organitzacions mitjançant la definició de projectes concrets. És el mecanisme per tangibilitzar el què som, com som i per què som en aquest món.

L’articulació de projectes és la millor manera per mostrar públicament una organització i, naturalment, per on es capten els fons econòmics i la mobilització de persones. Plantegem l’articulació de projectes com una història (Inici, nus i desenllaç): una fase de plantejament, un desenvolupament d’accions i un retorn.

A Blaus –sempre que sigui possible- incorporem l’expressió artística com la metàfora que descriu aquests projectes i com el mecanisme per captar l’atenció pública

Oferim:

 • Encaix del projecte específic amb el missatge global.
 • Planificació d’objectius i accions pel desenvolupament del projecte.
 • Definició dels “tempos” i moments del procés com la presentació, obertura, seguiment i fase de tancament/retorn.
 • Organització d’actes per donar visibilitat pública en cadascuna de les fases, especialment en les de presentació i tancament (o per a petits retorns durant el procés).
 • Assessorament i recerca de les possibles transformacions artístiques que se’n puguin derivar del propi projecte.
 • Assessorament dels canals i elements comunicatius a elaborar.
 • Coordinació d’altres professionals que intervenen en el treball comunicatiu: disseny, informàtica…
 • Producció i execució de projectes.
 • Treball cooperatiu entre membres d’un mateix espai organitzacional.

F(or)mació

Posem a disposició el nostre catàleg de formació per a organitzacions, equips de treball, membres de consells ciutadans, equips de govern i tècnics municipals …

S’adapten les propostes formatives a les necessitats de les organitzacions, i es flexibilitzen durades d’intervenció segons nivells d’aprofundiment de la matèria.

Combinem les dues especialitzats en una sola proposta, el treball comunicatiu i el de participació, o les tractem per separat.

Aquestes serien algunes formacions proposades:

 • “Com ser visible i no morir en l’intent”. Treballar la comunicació en entitats del tercer sector quan manquen recursos.
 • “De la idea a la visibilitat del projecte”. El treball comunicatiu no s’improvisa. Eines per a la planificació.
 • “Metodologia IAP i tècniques de participació ciutadana”. Recursos pel treball en comú, per a la gestió de divergències de visions i la implicació de persones amb diferents rols.
 • “Col·laboració vs competència: generant el projecte comú entre diferents actors”. Formació proactiva amb tallers participatius per identificar aquells aspectes que uneixen, que sumen i tothom hi guanya.
  • Per a membres d’espais de participació ciutadana, vinculem el projecte en els trets d’identificació de pertinença al territori. És més, generem un potencial d’interès pel seu entorn.
  • Per a equips de treball, acompanyem a implicar-los en un projecte global.
 • “Gestors de convivència… o l’art de facilitar la vida pública”. Oferim eines, recursos, tècniques i mètodes de comunicació, participació, mediació i de coaching per emprendre projectes que faciliten la convivència i el respecte de la ciutadania.

Consultes (on)line

Per on comencem?. Us oferim la possibilitat de fer un tempteig online de 30 minuts gratuït. Us ajudarem a situar-vos per trobar el vostre blau!

No sempre es veu clar quin és el treball que cal invertir en comunicació per a una entitat, com vincular un projecte social per a un projecte d’empresa ni el per què és necessari ni les intencions que es pretenen aconseguir.

Abans d’editar un material, recomanem plantejar-se què cal transmetre, acord amb una estratègia global.

Posa’t en contacte amb Blaus erovira@blauscomunicacio.cat i indiqueu la vostra pregunta.

Ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible per telèfon (678552274) o  via skype (blauscomunicacio).

 

Demana més informació